1-Tosylazetidin-3-one, 95%,1-对甲苯磺酰基氮杂环丁烷-3-酮 , 95%
化学品安全技术说明书(SDS)
技术规格说明书(Specifications)
质检报告 (COA)
1-对甲苯磺酰基氮杂环丁烷-3-酮 , 95%
1-Tosylazetidin-3-one, 95%
品牌: J&K
产品编号: 1018999
分子式: C10H11NO3S
分子量: 225.27
纯度: 95%
包装库存价格
暂无数据
收藏

推荐产品

基本信息

MDL编码MFCD00129860

安全信息

Precautionary StatementsP262
TSCA0

化学和物理性质

产品描述