Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate,
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
产品编号
PC49468
CAS
品牌
Apollo
收藏
250mg
期货: 4~6 Weeks
   ¥ 2640
1g
期货: 4~6 Weeks
   ¥ 7920
5g
期货: 4~6 Weeks
   ¥ 23760