[3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol,
[3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
产品编号
088542
CAS
分子式
C11H12N2O
分子量
188.23
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 6426