1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene,
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
产品编号
088493
CAS
分子式
C13H10BrFO
分子量
281.13
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 8064