Ethyl 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate,
Ethyl 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
产品编号
088315
CAS
分子式
C9H9ClN2O4
分子量
244.64
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 4212