Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate,3-氨基-4-甲基苯甲酸乙酯
Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
3-氨基-4-甲基苯甲酸乙酯
产品编号
088279
CAS
分子式
C10H13NO2
分子量
179.22
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 2574
5g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 9072
10g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 14292