2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid,
2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
产品编号
088127
CAS
分子式
C19H17NO2S
分子量
323.42
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 3222
5g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 11340
10g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 17892