1-(Bromomethyl)-4-(4-ethylphenoxy)benzene,
1-(Bromomethyl)-4-(4-ethylphenoxy)benzene
产品编号
088071
CAS
分子式
C15H15BrO
分子量
291.2
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 10638