1-[4-(Bromomethyl)phenoxy]-3-methylbenzene,
1-[4-(Bromomethyl)phenoxy]-3-methylbenzene
产品编号
088068
CAS
分子式
C14H13BrO
分子量
277.17
品牌
Matrix
收藏
1g
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 9648